YKK

Výrobca vysoko kvalitných zipsov a spôn s dlhodobo perfektnou funkciou. V YKK sú si vedomý, že zipsy a spony bývajú najkritickejšou súčasťou výrobku, preto je ich filozofiou tzv. "Cycle of Goodness" - viera v potrebu vyrábať iba užitočné vysoko kvalitné komponenty, ktoré budú zvyšovať úžitkové vlastnosti a predlžovať životnosť výrobku, na ktorom sú použité.